11 Oct 2015

The titel "In Stahlgewittern" and Egil’s Saga and the Edda

In an interview in the 1980s, and later in a diary entry in 1995, Ernst Jünger said he almost regretted that he had not titled the book ”The Red and the Grey”, as he had first planned to, underlining the true colours of the war, with a reference to Stendhal’s ”The Red and the Black” as he had read before the war. [1] 

But the title became ”In Stahlgewittern” – he claimed he got the word ”Stahlgewittern” from a skaldic song in the Icelandic saga literature he was reading at the time – more exactly he wrote 1968 that it was from Egil’s Saga, and later, in 1995, from “the Edda”[2] However, there appears to be no word ”Stahlgewittern” in any of the many German translations and various editions of Egil’s Saga or The Poetic Edda published before 1920. 


Besides these titles several other books on the subject were published in the late 19th and early 20th centuries, and words of this kind can be found in all of them. Thus it is impossible to know if Jünger had ever read the exact word ”Stahlgewittern” or if he actually got inspired by similar words. Considering that, it is nevertheless interesting, as Jünger actually mentioned Egil’s Saga as the source, to read the comment of a word in a poem in the LV chapter in Egil’s Saga in the 1894 translation by Finnur Jónsson: ”stáls-él, ’stahlsturm’ [”steel storm”], vgl. im folg. stála þruma = ’stahldonner’ [”steel thunder”] = kampf.” [3] In British translations the same Icelandic word in the poem have been translated into ”battle thunder” (1893) and ”thunder-crash of steel” (1930).

With warriors slain round standard
The western field I burdened;
Adils with my blue Adder
Assailed mid snow of war.
Olaf, young prince, encountered
England in battle thunder:
Hring stood not stour of weapons,
Starved not the ravens’ maw.

From The Story of Egil Skallagrimsson, translated by Rev. W. C. Green, 1893.


Read more in Nils Fabiansson, Das Begleitbuch zu Ernst Jünger in Stahlgewittern, p. 144–145.
[1] Julien Hervier, Entretiens avec Ernst Jünger, Arcades, no 9, Paris: Gallimard, 1986, p. 26.

[2] Ernst Jünger, Siebzig verweht I, Stuttgart: Klett-Cotta, 1980, p. 511; Ernst Jünger, Siebzig verweht V, Stuttgart: Klett-Cotta, 1997, p. 178.

[3] Egils Saga. Skallagrímssonar. Nebst den grösseren Gedichten Egils, Commented translation by Finnur Jónsson, Halle a. S.: Max Niemeyer, 1884, p. 159. In another song in Egil’s Saga some words were translated by Jónsson 1884 and by Felix Nieder  1911 into ”Waffensturm” (”weapon/arms storm”), and 1888 by Ferdinand Khull to ”Eisenregen” (”iron rain”). In Britain 1893 these became ”iron hailstorm”, and in 1930 “iron-storm”.

3 Feb 2014I april 2014 publiceras Nils Fabiansson, Historien om Västfronten: I spåren av första världskriget (Norstedts förlag).

Jag hänvisar därför mina läsare till en ny blog på svenska: Fotnoter till Historien om Västfronten

Följ även Nils Fabiansson på Facebook

9 Jan 2012

Ernst Jüngers "I stålstormen" på fyra nordiska språk

Nu (13 januari 2012) finns Ernst Jüngers In Stahlgewittern även på danska: Ernst Jünger, I stålstormen, d.v.s. samma titel som den svenska översättningen från 2008. Jüngers mest kända verk från 1920, som numera bedöms intressantare än Remarques På västfronten intet nytt från 1928, finns därmed på både svenska, finska, norska och danska.Den tyske författaren, filosofen, krigaren och notoriske dagboksskrivaren Ernst Jüngers (1895–1998) första, och som det kom att visa sig, viktigaste och mest sålda bok gavs ut 1920 i endast 2000 exemplar. Den senaste tyska upplagan (2010) är den 47:e (Ernst Jünger, In Stahlgewittern, Klett-Cotta). Det totala antalet sålda exemplar i Tyskland har uppskattats till en halv miljon. Boken har dock aldrig varit en riktig bestseller, något som Jünger själv har kommenterat genom att säga, att det är lättare att sälja 100 000 exemplar av en bok på en månad, än att sälja lika många under en trettioårsperiod.

Den första översättningen av In Stahlgewittern kom ut redan 1922, i Buenos Aires – översättningsrättigheterna gjorde Jünger till inflationsmarksmiljonär. Den kom på engelska 1929 (The Storm of Steel) och på franska 1930 (Orages d'acier) Boken har sedan dess översatts till en mängd språk och har dessutom kommit ut i nyöversättningar på både franska och engelska. Den första Penguinutgåvan kom 2003 och år 2008 gavs den ut i Éditions Gallimards prestigeserie “Collection Bibliothèque de la Pléiade” där ytterst få icke-franska verk fått plats.


Jüngers krigsböcker 1914–1945 i två volymer i Éditions Gallimards prestigeserie “Collection Bibliothèque de la Pléiade” (2008). Foto: Guillaume Tarche © All rights reserved.

Det skulle dock dröja innan Jüngers skildring av sin tid vid fronten under första världskriget översattes till några av de nordiska språken. Först på 1960-talet översattes och publicerades utdrag ur In Stahlgewittern i två svenska antologier från 1960-talet (i antologin Stormcentrum. Modern tysk prosa, 1964, och i antologin Modern tysk berättarkonst, 1965). År 1997 översattes hela boken till norska och gavs ut på Tiden Norsk Forlag med titeln I stålstormer. Ytterligare nordiska översättningar skulle dröja till år 2005, denna gång i I Flanderns jord. Diktarnas röster från första världskriget.

Det kan konstateras att väldigt lite av vad som skrivits av Ernst Jüngers under i stort sett hela 1900-talet har gjorts tillgängligt på några nordiska språk.

Bruce Chatwin recenserade Jüngers dagböcker i The New York Review of Books år 1981:
"No one but a man of Jünger's composure could describe the appearance of a bullet hole through his chest as if he were describing his nipple."


"He [Jünger] writes a hard, lucid prose. Much of it leaves the reader with an impression of the author's imperturbable self-regard, of dandyism, of cold-bloodedness, and, finally, of banality. Yet the least promising passages will suddenly light up with flashes of aphoristic brilliance, and the most harrowing descriptions are alleviated by a yearning for human values in a dehumanized world. The diary is the perfect form for a man who combines such acute powers of observation with an anaesthetized sensibility."

"My own visit to Jünger five years ago was an odd experience. At eighty, he had snow-white hair but the bounce of a very active schoolboy. He had a light cackling laugh and tended to drift off if he was not the center of attention. [...] In answer to questions, he simply recited an excerpt from the diary, though occasionally he would rush to the filing cabinet and come back with some pièce justificative. One of these was a letter from his friend Henri de Montherlant, quoting a remark of Tolstoy: 'There is no point in visiting a great writer because he is incarnate in his works.' "

Bruce Chatwin, "An Aesthete at War", The New York Review of Books, vol. 28, No. 3·, March 5, 1981.

Ernst Jüngers dagböcker från det andra världskriget har ännu inte översatts i sin helhet till något nordiskt språk, men delar av dem översattes till svenska av Stig Jonasson och publicerades av Bo Cavefors 1975: Ernst Jünger, Dagböcker från Tyskland och Frankrike under krig och ockupation (Bo Cavefors Förlag 1975). Boken är på 321 sidor innehåller ett omfattande personregister.

Tio år tidigare hade det danska förlaget Gyldendal publicerat en liknande volym: Ernst Jünger, Krigsdagbog (1965), i urval av Thorkild Hansen (481 sid.).Det är samma förlag som nu ger ut In Stahlgewittern på danska. Gyldendals utgåva av I stålstormen innehåller förutom ett drygt tio sidor långt efterord av litteraturvetaren Adam Poulsen (den ene av de två översättarna - den andre är Henrik Rundqvist), med en diskussion om de olika revisionerna av In Stahlgewittern, också 75 fotnoter med förklaringar till uttryck och citat som Jünger använder sig av, i mångt och mycket uppenbarligen hämtat från Helmuth Kiesels kommenterade utgåva av Jüngers krigsdagbok (i alla fall refereras inte till min Das Begleitbuch zu Ernst Jünger 'In Stahlgewittern'). Danskt band (d.v.s. mjukt band med invikta flikar). 294 sidor.

På norska kom Ernst Jüngers In Stahlgwittern redan 1997 på Tiden Norsk Forlag med titeln I stålstormer i översättning av Pål Norheim och Jon-Alfred Smith. I november 2010 publicerade Vega Forlag en nyutgåva av boken: Ernst Jünger, I en storm av stål: Dagbok fra Vestfronten 1915-1918. Efter Jüngers text följer en sju sidor lång ordlista, "Navn og uttryck". Inbunden med skyddsomslag. 267 sidor.

Den svenska översättningen, som gjordes av Urban Lindström, gavs ut på Bokförlaget Atlantis i november 2008 i serien "Atlantis väljer ur världslitteraturen": Ernst Jünger, I stålstormen. Boken inleds med ett 18 sidor långt förord av förlagets förläggare Peter Luthersson. Urban Lindström har tidigare översatt Ernst Jüngers lilla skönlitterära text Sturm (utgiven av Bokförlaget Augusti 2006). Inbunden med skyddsomslag. 311 sidor. (Boken kom i pocket 2011.)

I finsk översattning av Markus Lång publicerades In Stahlgewittern av bokförlaget Ajatus Kirjat i juli 2008: Ernst Jünger, Teräsmyrskyssä. Bokens tolv sidor långa efterskrift är författad av historiaprofessorn Marjatta Hietala och berör framför allt Jünger och 1930-talet. Inbunden med skyddsomslag. 344 sidor.

3 Jan 2012

I stålstormen på danska (januari 2012)


Uppdatering 3 januari 2012:

Boken utkommer enligt
förlagets pressmeddelande den 13 januari 2012, i översättning inte bara av Henrik Rundqvist utan även av Adam Paulsen.Så här skriver förlaget Gyldendal:

I stålstormen er et uomgængeligt værk om krig og om 1. verdenskrig i særdeleshed. Hvad krigen gør ved mennesket. I stålstormen er et hovedværk i tysk og europæisk litteratur fra det 20. århundrede, krigens århundrede. Bogen er på højde med og modstykket til Remarques Intet nyt fra Vestfronten.------ tidigare inlägg (13 januari 2011):

I augusti 2011 (enligt förhandsinformation direkt från förlaget, ej april som internetbokhandlarna uppger) kommer ytterligare en nordisk översättning av In Stahlgewittern. Danmarks största och äldsta förlag Gyldendal ger ut Ernst Jüngers I stålstormen i översättning av Henrik Rundqvist.

.

3 Mar 2011

I Ernst Jüngers fotspår

Militär historia
Nils Fabiansson, "I Ernst Jüngers fotspår" - Upplev historien, Militär historia nr 3 2011

22 Jan 2011

"När tar det här skitkriget slut?"

"När tar det här skitkriget slut?" Ernst Jünger, Kriegstagebuch 1914-1918, recenseras av Björn Cederberg i Dagens Nyheter 22 januari 2011. Recensionen inleds så här:
När den tyske författaren Ernst Jünger landade i München i början av 90-talet blev han stoppad i säkerhetskontrollen. Metalldetektorerna tjöt för fulla halsar, säkerhetsofficeren hittade ingenting.
-Det är granatsplitter och kulor från kriget, sa Jünger.
-Ni menar att er kropp är full av gamla kulor och metallrester från andra världskriget?
-Nej, nej. Från första världskriget, svarade Jünger.
Cederbergs recension är initierad och välskriven. Jag kan rekommendera hans bok Kamrat Spion: om Sverige i Stasiarkiven (2007) och hans och Fredrik von Krusenstjernas dokumentärfilm Förräderi med samma tema från 1994 (på SVT 2009). Han gjorde en dokumentärfilm tillsammans med Jesper Wachtmeister om Ernst Jünger, en film som jag första gången såg vid en otextad förhandsvisning på Skeppsholmen i Stockholm i april 1998, då med titeln "Ernst Jünger and the Myth of Modernity", i samband med ett symposium: "Ernst Jünger and the Project of Modernity". Filmen visades samma år på Stockholms filmfestival, och därefter den 9 dec 1999 i SVT2 med titeln "102 år i hjärtat av Europa" (se även Hjärnstorm nr 79, 2003 och Material nr 36, 1998).

Cederberg skriver i recensionen att det skulle dröja till hösten 2010 innan innehållet i Jüngers dagböcker äntligen nådde offentligheten. Men det stämmer bara delvis. Dagböckerna var inte "oåtkomliga för alla" på arkivet efter Jüngers död, som Cederberg skriver. Tvärtom, det var först efter 1996 som de blev tillgängliga för offentligheten - tidigare hade de försvarats i en byrålåda hemma hos Jünger. Flera har haft tillgång till dem, bland annat jag själv och Jüngerforskare av olika slag, efter att de fördes över till litteraturarkivet i Marbach am Neckar 1996, några år före Jüngers död. Att läsa dem på mikrofilm var i det närmaste utan restriktioner, och man kunde reproducera material från dem med Jüngers änkas tillstånd, vilket däremot inte var det lättaste, men inte omöjligt. Citat och reproduktioner av skisser i dagböckerna har publicerats tidigare än 2010, även långt tidigare i en del fall. Dagens Nyheter förde in en rättelse i kulturdelen 25 januari efter att jag påpekat felet. När det gäller citat var litteraturvetaren John King först att få publicera stora mängder citat ("Wann hat dieser Scheisskrieg ein Ende?", 2003, på engelska redan 1999); när det gäller att få publicera ett flertal reproduktioner av dagboksskisser var det jag själv (2007). Se mer här.

Exempel på reproduktion av Jüngers skisser i Kriegstagebuch 1914-1918 (svart-vitt, till vänster) och i Begleitbuch zu Ernst Jünger 'In Stahlgewittern' (fullfärg, fullformat, till höger).

21 Dec 2010

Mer Ernst Jünger från Atlantis Bokförlag

Ernst Jünger, I stålstormen, som kom ut 2008 på Atlantis Bokförlag i översättning av Urban Lindström, ges ut i pocketutgåva av samma förlag i januari 2011.

Boken hos Bokus

Förlagets text:
I stålstormen
tillhör de klassiska skildringarna av striderna på västfronten under första världskriget. Den kyliga och nyktra skärpan i författarens blick ger skildringen av fasorna i kraterlandskapet en intensiv närvaro samtidigt bidrar den kompromisslösa beskrivningen av äventyrslystnaden, modet och motståndsviljan hos de enskilda individerna i bunkrarna och skyttegravarna på båda sidorna av frontlinjen som inget annat litterärt eller historiskt dokument till en förståelse för de krafter som gjorde katastrofen möjlig.

Boken är baserad på de noggranna och förbluffande insiktsfulla dagboksanteckningar som Ernst Jünger förde i pauserna mellan striderna från januari 1915 fram till hösten 1918, då han efter sin fjortonde allvarliga skada tilldelades den tyska arméns högsta tapperhetsmedalj, Pour le Mérite, endast 23 år gammal.

"Lysande krigsskildring" - Peter Englund

"En bild av första världskriget som man inte glömmer" - Per Landin, Dagens Nyheter

"En rapport inifrån krigets helveten och triumfer" - Björn af Kleen, Sydsvenska Dagbladet


I maj 2011, annonserar Atlantis Bokförlag, kommer dessutom en bok skriven av Carl-Göran Heidegren: Ernst och Friedrich George Jünger: Två bröder, ett århundrade [utkom 15 augusti 2011].

Förlagets text:
Bröderna Ernst och Friedrich Georg Jünger var samtidsvittnen som iakttog, uttydde och kommenterade 1900-talet i dess olika faser och händelseförlopp. Bådas liv och verk utgör i mångt och mycket en löpande kommentar till det gångna århundradet. Ernst Jünger är idag den mera kände av dem, men även Friedrich Georg är en personlighet och författare som är väl värd att uppmärksamma. I denna studie är det framför allt perioden från mitten av 1930-talet och fram till mitten av 1960-talet som skildras, men med flera återblickar på de föregående åren och även några framåtblickar. I fokus står de av brödernas skrifter som utgör försök till samtidsanalyser eller som har ambitionen att utveckla en livshållning.

Boken hos Bokus

Sociologiprofessor Carl-Göran Heidegren har tidigare skrivit Preussiska anarkister: Ernst Jünger och hans krets under Weimar-republiken (Symposion 1997).

16 Nov 2010

Vorvort zur 2. Auflage - Introduction to the second, revised edition

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQPukVlmzXNqF9d27FmD-sY4I9GlcjTGy92k1tr3ORlMvNp9sUFt5qdBRSqiv4ujVZGCWgkuICeR44eBtZEGBkfkkJpn40t6ve9p_Py9RbXmxLDysm8WMY9-SMB2xiufikbSIBgCZZHgQt/s1600/Introduction_2nd_ed.jpg

”Schneller als gedacht, wurde eine zweite Auflage Bedürfnis.” These are the first words in Jünger’s introduction to the second edition of In Stahlgewittern, which was published by E. S. Mittler & Sohn Verlag in March 1922.

During the work for the third revised edition (1924), Jünger had re-consulted his many notebooks, he writes in the introduction to it. “Es war eine seltsame Beschäftigung, im bequemen Sessel das Gekritzel dieser Hefte zu entziffern, an deren Deckeln noch der vertrocknete Schlamm der Gräben klebte, und dunkle Flecken, von denen ich nicht mehr wußte, war es Blut oder Wein.”

I also re-consulted my notebooks to this second revised edition. However, I am lucky to say that the stains in my notebooks are not blood. Sometimes they are from mud, but more often from omelette frites and wine.

To see that Das Begleitbuch zu 'In Stahlgewittern' has found its way to more readers than expected makes me very happy and proud. I am also very glad that by this I get a chance to correct a few embarrassing errors which occur in the first edition.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGcYhB9xpMD1VbXyG0nVuYqil5tOS6mNSs1l1_Qwyr5oGQhAsPHQEsbuf5dyYw0ZdlzdM6qTZmFYB50V4Yk1pRdyXynJuQfUOUM2iOV0HHw7fx8em8ssWp8F7WewbE81lraBRXZ3tCHh37/s1600/In_Stahlgewittern_1922.jpg

Verlag E. S. Mittler

Amazon.de


.

10 Nov 2010

I en storm av stålErnst Jünger, I en storm av stål: Dagbok fra Vestfronten 1915-1918, nyutgåva (Vega Forlag, november 2010) av den norska översättningen av In Stahlgewittern, tidigare utgiven med namnet I stålstormer (Tiden Norsk Forlag, 1997). Efter Jüngers text följer en sju sidor lång ordlista, "Navn og uttryck". Översättning av Pål Norheim och Jon-Alfred Smith. På bilden den nya boken tillsammans med de svenska och finska översättningarna från 2008.

7 Nov 2010

Blood, sweat and bugs: On the battlefield of the manuscriptsIn Papiergewittern (The Storm of Paper): Major Ernst Jünger Exhibition in Marbach am Neckar, Stuttgart

From 7 November 2010 to 27 March 2011, the German Literature Archive in Marbach is presenting an exhibition entitled “Ernst Jünger. Arbeiter am Abgrund” (i.e. "Ernst Jünger. worker on the brink") at the Literaturmuseum der Moderne.At the heart of the exhibition are over 280 diaries and manuscripts written by the writer and philosopher during the course of his life. For visitors unfamiliar with Jünger, the exhibition offers an introduction to Ernst Jünger’s long life and extensive oeuvre. The majority of the 600 or so exhibits have never before been exhibited or published.

Read some of the many reviews and articles about the exhibitions on-line here:

Blut, Schweiß und Käfer
In Papiergewittern
Auf dem Schlachtfeld der Manuskripte
"Das Mitleid hinkt nach"

Schwäbische Abgründe
Die Erstausgabe von Jüngers "In Stahlgewittern" aus dem Jahr 1920.Kalender aus dem Jahr 1908/09

.