27 Jul 2008

"In Stahlgewittern" på svenska: "I stålstormen"I oktober 2008 kommer äntligen* den svenska översättningen av Ernst Jüngers In Stahlgewittern att publiceras (se här). I stålstormen ges ut av det välrenommerade Bokförlaget Atlantis i Stockholm, i serien "Atlantis väljer ur världslitteraturen". Ernst Jünger hamnar här i sällskap med Proust, Goethe, Rousseau, Joyce, Platon, Shakespeare, Tocqueville, Voltaire, Montaigne, Strindberg, Faulkner, Dostojevskij, Heine etc. I samarbete med Svenska Akademien ger Bokförlaget Atlantis för övrigt även ut serien Svenska klassiker.

Bokförlaget Atlantis förläggare Peter Luthersson har skrivit förordet till I stålstormen. Utgåvan är inbunden, på 352 sidor. På framsidan har man valt att reproducera Jüngers porträtt från förstautgåvan av In Stahlgewittern (1920), där Jünger självmedvetet poserar på tidstypiskt manér med pälsmantel och sin Pour le Mérite - alltså den bild som, tillsammans med det liknande och minst lika klassiska porträttet av Manfred von Richthofen ("den röde baronen"), har kommit att representera den (arke-)typiske preussiske officeren. Översättningen är gjord av Urban Lindström, som tidigare översatt Ernst Jüngers lilla skönlitterara text Sturm (utgiven av Bokförlaget Augusti 2006). Från Bokförlaget Atlantis hemsida:
"I stålstormen tillhör de klassiska skildringarna av striderna på västfronten under första världskriget. Den kyliga och nyktra skärpan i författarens blick ger skildringen av fasorna i kraterlandskapet en intensiv närvaro – samtidigt bidrar den kompromisslösa beskrivningen av äventyrslystnaden, modet och motståndsviljan hos de enskilda individerna i bunkrarna och skyttegravarna på båda sidorna av frontlinjen som inget annat litterärt eller historiskt dokument till en förståelse för de krafter som gjorde katastrofen möjlig.
Boken är baserad på de noggranna och förbluffande insiktsfulla dagboksanteckningar som Ernst Jünger förde i pauserna mellan striderna från januari 1915 fram till hösten 1918, då han efter sin fjortonde allvarliga skada tilldelas den tyska arméns högsta tapperhetsmedalj, Pour le Mérite, endast 23 år gammal."
Det bör nämnas i sammanhanget att Peter Englunds närmast klassiska Brev från nollpunkten ges ut av Bokförlaget Atlantis, samt att Peter Englunds nästa bok, Stridens skönhet och sorg. Första världskriget i 212 korta kapitel (632 sidor!), kommer ut på samma förlag denna höst.


"Läsarens guide till Ernst Jüngers 'I stålstormen'"
(Das Begleitbuch zu Ernst Jünger "In Stahlgewittern")
finns att köpa i Sverige hos bland andra
Bokus.com (240:-) och Akademibokhandeln!


Översättaren Urban Lindström har lovat att inom kort på denna blogg ge aspekter på översättningsproblematiken och presentera intressanta detaljer och exempel ur översättningen!

* Se tidigare inlägg på denna blogg om den svenska översättningen av In Stahlgewittern. Notera att kapitlet "Det stora slaget" finns i svensk översättning sedan 1964, av Stig Jonasson & Carl-Henning Wijkmark, i antologin Stormcentrum. Modern tysk prosa (Prisma). Året därpå (1965) kom kapitlet "Les Éparges", till svenska av Lars Bjurman, i Daniel Hjorts antologi Modern tysk berättarkonst (Aldus/Bonniers). Delar av kapitlen "Les Éparges" och "Douchy och Monchy" finns sedan 2005 på svenska i översättning av Per Holmer, under titeln "I stålåskan", i Inger-Siw Eruths Lindell (utg.), I Flanderns jord. Diktarnas röster från första världskriget (Carlssons bokförlag).