22 Nov 2008

"Fälthandbok för Jüngerälskare" - Dagens Nyheter 081122Dagens Nyheter, 22 november 2008, Kultur, s. 13:
"Fälthandbok för Jüngerälskare

Man har svårt att säga om det är det smala ämnet som gjort att den svenske historikern Nils Fabiansson gett ut sin 'Begleitbuch zu Ernst Jünger In Stahlgewittern' (Mittler & Sohn) direkt på tyska eller om han inte fann någon svensk förläggare.

När jag häromdagen (19/11) recenserade den första svenska översättningen av Ernst Jüngers skildring 'I stålstormen' hade jag tyvärr inte läst Fabianssons utmärkta 'följeslagare', ett slags fälthandbok för Jüngerälskare.

Jüngers egen skildring är kronologisk och bygger på hans dagböcker. Fabiansson följer honom i spåren, närmar sig som en arkeolog de olika krigsskådeplatserna, skyttegravarna, gravplatserna i Champagne och Flandern. Han har inte skytt några svårigheter utan besökt åtskilliga av de 125 byar och över 160 personer som förekommer i boken. Till sin hjälp har han dels haft boken och Jüngers dagböcker, dels gamla kartor och originalfotografier. Till det inte minst intressanta hör at Fabiansson har lyckats identifiera åtskilliga av de namnlösa soldater som passerar revy hos Jünger, givit dem ett namn och ibland ett ansikte att minnas.

Det största utrymmet upptas som väntat av slagen vid Somme och Flandern. För den som uppskattar Ernst Jünger - eller just nu lustläser Peter Englunds nya bok om första världskriget - borde Nils Fabianssons pionjärarbete vara av stort värde inte minst genom sina många bilder och illustrationer.

PER LANDIN"