3 Feb 2014I april 2014 publiceras Nils Fabiansson, Historien om Västfronten: I spåren av första världskriget (Norstedts förlag).

Jag hänvisar därför mina läsare till en ny blog på svenska: Fotnoter till Historien om Västfronten

Följ även Nils Fabiansson på Facebook