21 Dec 2010

Mer Ernst Jünger från Atlantis Bokförlag

Ernst Jünger, I stålstormen, som kom ut 2008 på Atlantis Bokförlag i översättning av Urban Lindström, ges ut i pocketutgåva av samma förlag i januari 2011.

Boken hos Bokus

Förlagets text:
I stålstormen
tillhör de klassiska skildringarna av striderna på västfronten under första världskriget. Den kyliga och nyktra skärpan i författarens blick ger skildringen av fasorna i kraterlandskapet en intensiv närvaro samtidigt bidrar den kompromisslösa beskrivningen av äventyrslystnaden, modet och motståndsviljan hos de enskilda individerna i bunkrarna och skyttegravarna på båda sidorna av frontlinjen som inget annat litterärt eller historiskt dokument till en förståelse för de krafter som gjorde katastrofen möjlig.

Boken är baserad på de noggranna och förbluffande insiktsfulla dagboksanteckningar som Ernst Jünger förde i pauserna mellan striderna från januari 1915 fram till hösten 1918, då han efter sin fjortonde allvarliga skada tilldelades den tyska arméns högsta tapperhetsmedalj, Pour le Mérite, endast 23 år gammal.

"Lysande krigsskildring" - Peter Englund

"En bild av första världskriget som man inte glömmer" - Per Landin, Dagens Nyheter

"En rapport inifrån krigets helveten och triumfer" - Björn af Kleen, Sydsvenska Dagbladet


I maj 2011, annonserar Atlantis Bokförlag, kommer dessutom en bok skriven av Carl-Göran Heidegren: Ernst och Friedrich George Jünger: Två bröder, ett århundrade [utkom 15 augusti 2011].

Förlagets text:
Bröderna Ernst och Friedrich Georg Jünger var samtidsvittnen som iakttog, uttydde och kommenterade 1900-talet i dess olika faser och händelseförlopp. Bådas liv och verk utgör i mångt och mycket en löpande kommentar till det gångna århundradet. Ernst Jünger är idag den mera kände av dem, men även Friedrich Georg är en personlighet och författare som är väl värd att uppmärksamma. I denna studie är det framför allt perioden från mitten av 1930-talet och fram till mitten av 1960-talet som skildras, men med flera återblickar på de föregående åren och även några framåtblickar. I fokus står de av brödernas skrifter som utgör försök till samtidsanalyser eller som har ambitionen att utveckla en livshållning.

Boken hos Bokus

Sociologiprofessor Carl-Göran Heidegren har tidigare skrivit Preussiska anarkister: Ernst Jünger och hans krets under Weimar-republiken (Symposion 1997).