8 Mar 2009

Recension i Axess Magasin, nr 2 (Mars) 2009: "Jünger passade inte i finrummet"

I Axess Magasin, nr 2 (Mars) 2009, s. 60-63, finns en nästan fyra sidor lång recension skriven av Carl-Göran Heidegren, professor i sociologi vid Lunds universitet, författare till Preussiska anarkister. Ernst Jünger och hans krets under Weimarrepublikens krisår (Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1997):

----

Carl-Göran Heidegren

Jünger passade inte i finrummet

I STÅLSTORMEN
ERNST JÜNGER
ÖVERSÄTTNING URBAN LINDSTRÖM
Atlantis 2008

DAS BEGLEITBUCH ZU ERNST JÜNGER 'IN STAHLGEWITTERN'
NILS FABIANSSON
Mittler & Sohn 2007

ERNST JÜNGER. DIE BIOGRAPHIE
HELMUTH KIESEL
Siedler 2007


----

Så här skriver Carl-Göran Heidegren om Das Begleitbuch zu Ernst Jünger 'in Stahlgewittern':
"Vill man följa Jünger ner i skyttegravarna, ut över ingenmansland, och till jämförelsevis lugnare förläggningsorter, då bör man ta sig an Nils Fabianssons Das Begleitbuch zu Ernst Jünger 'in Stahlgewittern'. Författaren har en bakgrund i historia och arkeologi, och arbetar för närvarande på Historisk tidskrift i Stockholm. Boken är tänkt att vara en ledsagare vis läsningen av I stålstormen. Läsaren får följa Jünger under krigsåren och så att säga kika över axeln på honom. Den bygger dels på Jüngers dagboksanteckningar, krigsböcker och senare skrifter, dels på ett grundligt studium av de landskap och orter där Jünger vistades under åren i fält. Gamla krigskartor har kommit till flitig användning. Flera av de krigskamrater som Jünger nämns har identifierats. Dessutom innehåller boken ett mycket rikt och spännande bildmaterial.

Fabianssons ledsagare redovisar först och främst fakta om Jüngers krig. Det ligger i sakens natur att Fabiansson är återhållsam med tolkningar. En tolkning som görs är dock att lyfta fram Jüngers ambition "att se, att förundras och att registrera", som något som präglar hela hans liv och verk. Och detta gäller även krigsåren. På så sätt tonas äventyrslusten ner till förmån för ett slags nyfikenhet på allt vad världen rymmer. Kanske är det detta som gör att Jünger ofta kan framstå som en kylig och oberörd iakttagare, som till exempel när han omtalar den brittiske soldat som med båda benen bortskjutna trotsigt behåller sin pipa i munnen tills livsandarna runnit ur honom. Fabianssons bok är förvisso inte en bok för alla och envar, men den kommer att finna sina läsare - var så säker. Och den förtjänar en svensk översättning."
Carl-Göran Heidegren, "Jünger passade inte i finrummet",
Axess Magasin, nr 2 (Mars) 2009, s. 62.